Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten
inloggen online leeromgeving
Home > Cursusvoorwaarden ItalRosa

Cursusvoorwaarden ItalRosa

Deze cursusvoorwaarden zijn van toepassing op al onze groepscursussen.
ItalRosa staat ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01176671.

1. Een groepscursus Italiaans bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur en gaat door bij minimaal 6 personen.
2. Een groepscursus wordt gegeven aan maximaal 10 personen. Hier wordt alleen in uitzonderlijke gevallen van afgeweken.
3. Voor uw inschrijving zijn de volgende gegevens nodig: uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
4. U ontvangt een factuur en nadat het cursusgeld (€ 280,00) is ontvangen en uw inschrijving definitief is, ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving.
De aanschaf van het lesmateriaal (zie groepscursus-cursusmateriaal) is niet bij de cursusprijs inbegrepen.
5. Wanneer een cursus is volgeboekt, wordt u op een wachtlijst geplaatst op volgorde van inschrijving. Bij een afmelding nemen wij contact op met nummer 1 op de wachtlijst, daarna met nummer 2 enz.
6. Nadat het cursusgeld is ontvangen, heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Alleen binnen deze termijn kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren en ontvangt u uw geld terug. Uw annulering graag schriftelijk (via mail) doorgeven. Er wordt 50% van het betaalde cursusgeld geretourneerd bij een annulering vanaf 15 dagen na de inschrijving en tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Annuleert u later dan vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats ongeacht de reden van afmelding.
7. Begint uw cursus binnen 14 dagen nadat u het cursusgeld heeft betaald, maar annuleert u uw inschrijving dan vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats ongeacht de reden van afmelding.
8. Bij afzegging door één of meer cursisten gedurende de cursus, zal de les voor de overige deelnemers doorgaan volgens het rooster. Afwezigheid geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld. Ook kan het reeds betaalde cursusgeld niet ‘gespaard’ worden voor een volgend seizoen (groeps- of privélessen).
9. Het inhalen van een les is mogelijk indien er een tweede groep van hetzelfde niveau is en indien er plek is.
10. Overstappen naar een ander niveau gedurende de looptijd van de cursus is mogelijk indien de docent dat wenselijk acht en er plek is. Doorschuiven naar een volgend seizoen is niet mogelijk.
11. Heeft u een les gemist dan ontvangt u zo snel mogelijk de te maken opdrachten voor de week erop via het online platform Moodle. Ook is de docent bereid via mail uw eventuele vragen te beantwoorden.
12. Is de docent ziek of zijn er andere onvoorziene omstandigheden dan wordt de les verzorgd door een andere docent (indien beschikbaar) of aan het eind van het cursustraject ingehaald.
13. In de week voorafgaand aan de cursus ontvangt u bericht waarin staat of uw cursus definitief doorgaat.
14. Gaat uw cursus niet door, bijv. wegens te weinig aanmeldingen of zit uw cursus vol, dan ontvangt u het betaalde cursusgeld terug.
15. Bent u minimaal 10 van de 12 lessen aanwezig dan ontvangt u een certificaat van deelname.
16. Tijdens de schoolvakanties van regio Noord en nationale vrije dagen is er geen les.
17. Indien ItalRosa door overmacht de uitvoering van haar taken moet staken dan behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en van de gemaakte kosten. Bij overmacht valt te denken aan o.a. brand, ongeval, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop ItalRosa geen invloed uit kan oefenen.
18. Alle persoonlijke gegevens die door cursisten worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook onze privacyverklaring
19. Afhankelijk van de mogelijkheden i.v.m. een eventuale opleving van Covid-19 zullen de groepscursussen in Het Ontwerpfabriekje of online gegeven worden.

ItalRosa Hilversum - Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten website maken