Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten
inloggen online leeromgeving
Home > Cursussen > Niveaus ERK

Niveaus ERK

A - beginnend taalgebruiker
A1 - beginner
Aan het eind van de cursusreeks kunt u vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. U kunt korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven. Als uw gesprekspartner duidelijk en langzaam spreekt en u helpt, kunt u op een eenvoudige manier communiceren.

A2 - beginner++
Aan het eind van de cursusreeks kunt u zinnen begrijpen die  te maken hebben met uzelf, uw familie, uw werk, het doen van boodschappen enz. U kunt korte, eenvoudige teksten lezen (o.a. advertenties, menukaarten, dienstregelingen) en schrijven. U kunt in eenvoudige situaties over vertrouwde en alledaagse onderwerpen communiceren en in eenvoudige bewoordingen uw achtergrond (familie, leefomstandigheden, opleiding enz.) beschrijven.

B - onafhankelijk taalgebruiker
B1 - halfgevorderd
Aan het eind van de cursusreeks kunt u de hoofdpunten van standaardcommunicatie (in woord en schrift) over regelmatige voorkomende onderwerpen begrijpen. Ook kunt u onvoorbereid deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen, waarbij u op een eenvoudige manier zinnen met elkaar verbind. U kunt in het kort redenen geven voor uw meningen of plannen. U kunt eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over vertrouwde of voor u persoonlijk interessante onderwerpen.

B2 - gevorderd
Aan het eind van de cursusreeks kunt u het meeste nieuws op televisie, de meeste programma's over actuele zaken en veel films volgen. Is het onderwerp enigszins vertrouwd dan kunt u moeilijke redeneringen volgen. U kunt deelnemen aan een vlot en spontaan gesprek met moedertaalsprekers. U kunt artikelen en verslagen lezen over eigentijdse problemen. Ook kunt u moderne romans lezen. U kunt een duidelijke en gedetailleerde tekst produceren over verschillende onderwerpen die uw interesse hebben en een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema waarbij u de voor- en nadelen en de verschillende opties kunt aangeven.

C - vergevorderd taalgebruiker
C1 - vergevorderd
Aan het eind van de cursusreeks begrijpt u (snel sprekende) moedertaalsprekers. U kunt moeilijkere en langere (technische) teksten begrijpen. U kunt impliciete betekenissen herkennen en de taal gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. U hoeft niet lang naar woorden te zoeken in onvoorbereide gesprekken en kunt u vlot en spontaan uitdrukken. U kunt duidelijke en goed gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen schrijven met een goed doordachte zinsopbouw, een duidelijke samenhang en een goed gebruik van voegwoorden.

C2 - (bijna) moedertaalspreker
Aan het eind van de cursusreeks kunt u zonder enige moeite alles begrijpen wat u hoort en leest. U  kunt gesproken of geschreven informatie samenvatten en op een samenhangende manier argumenten en verhandelingen reconstrueren, ook in meer complexe situaties.

 

 

 

ItalRosa Hilversum - Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten website maken