Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten
inloggen online leeromgeving
Home > blog > La visita (2)

La visita (2)

29-01-2019

Mijn bezoek aan Calabria eind juni vorig jaar bracht mij in contact met veel, heel veel familieleden. Het was een nogal eenzijdig contact …
In mijn zoektocht naar mijn bisnonno - overgrootvader - bracht het archief op het gemeentehuis wel wat interessante zaken aan het licht, maar niet direct de gegevens waarop ik gehoopt had. In de geboorteregisters staat op de plek waar de naam van mijn bisnonno moet staan uomo celibe - vrijgezelle man - of uomo non ammogliato - niet getrouwde man. Helaas, geen aanknopingspunten en emigratieregisters die ik heel graag had willen doorbladeren zijn tijdens een brand in de jaren 90 gesneuveld.

Op naar de plaatselijke pastoor, laten we hem Don Antonio noemen, en vragen of ik het archivio ecclesiastico - het kerkarchief - door mag spitten. Dat mag op één voorwaarde: ik mag niet alleen in de kerk zijn. Mijn jongste cugina - nicht - krijgt een sleutel en samen mogen we onze gang gaan. Omdat Don Antonio werkzaam is in twee gemeenten en daardoor regelmatig afwezig is, mogen we zijn kantoortje gebruiken. Daar brengen we heel wat uurtjes door met veel, soms erg oude registers; eentje gaat zelfs terug tot 1689. Ze staan in een kast op een een soort van overloop. Boek na boek met atti di nascita - geboorteakten, atti di morte - overlijdensakten, atti di matrimonio - huwelijksakten, wanneer kinderen la prima comunione - de 1e communie - hebben gedaan en wanneer tieners la cresima - het vormsel - hebben gedaan. En daar, op papier, kom ik het ene na het andere familielid tegen.
Mijn Latijn is nogal roestig en sommige handschriften zijn erg onduidelijk, maar ik ontdek dat onze familie in een ver verleden veel tragiek heeft gekend en dat stemt droevig.
Een positieve ontdekking is dat de vorige pastoor een amateur-archivaris was. Dankzij hem bestaat er een emigratieregister waarin ik heel duidelijk zie staan dat de fratellastro - halfbroer - van mijn nonno - opa - naar Argentinië is vertrokken, net als zijn moeder. Volgens mijn zia - tante - is de moeder echter pas jaren na haar zoon naar Argentinië geëmigreerd. Deze nieuwe onthulling lijkt te worden bevestigd door gegevens die mijn cugina ontdekt in een specifiek register dat online raadpleegbaar is. Ik zie zelfs de dag van aankomst en de namen van de schepen die hen naar Buenos Aires gebracht hebben. Echter geen spoor van mijn bisnonno. Een urenlange speurtocht op het kerkhof leverde ook niets op.

Op dit moment heb ik een 2-tal lijntjes richting Argentinië uitstaan en hoop ik via eventuele parenti - familieleden - van de fratellastro van mijn nonno nog iets te kunnen ontdekken. Ik moet bekennen dat ik inmiddels iets minder hoopvol gestemd ben en ik houd er rekening mee dat mijn onderzoek wel eens onbevredigend zou kunnen eindigen en dat het bij een eenzijdig contact blijft.
Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen dan houd ik u op de hoogte, naturalmente.

PS Voor wie de voorgeschiedenis van bovenstaand verhaal niet kent, is het wellicht leuk om una famiglia particolare (3) en una famiglia particolare (4) te lezen.

Deel
ItalRosa Hilversum - Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten website maken