Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten
inloggen online leeromgeving
Home > blog > Beëdigd en beledigd - giurati e offesi

Beëdigd en beledigd - giurati e offesi

15-06-2020

Ik ben docent Italiaans, maar ik ben ook registertolk. Dat laatste houdt in dat ik ingeschreven sta in het 'Register beëdigde tolken en vertalers' en in staat ben om op minimaal C1-niveau te tolken voor onder andere politie en justitie.

Studenten van ItalRosa zijn bekend met de niveaus van het Europees Referentiekader. Het zijn er zes: A1/A2 (beginnend taalgebruiker), B1/B2 (onafhankelijk taalgebruiker) en C1/C2 (vergevorderd taalgebruiker). Zij weten ook hoeveel lesuren ervoor nodig zijn om een bepaald niveau te halen en dat het een behoorlijke uitdaging is om actieve kennis zoveel mogelijk in de pas te laten lopen met passieve kennis.
Veel van mijn (groeps)studenten gaan door tot cursusniveau B1/B2. Een aantal van hen doet het examen 'Italiaans voor anderstaligen' van de Università per Stranieri di Siena / di Perugia - Universiteit voor buitenlanders van Siena of Perugia. Een enkeling gaat zelfs door naar niveau C1. Als je slaagt voor een examen op C1-niveau dan kun je (snel sprekende) moedertaalsprekers verstaan en moeilijkere en langere (technische) teksten begrijpen. Je kunt impliciete betekenissen herkennen en de taal gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. Je hoeft niet lang naar woorden te zoeken in onvoorbereide gesprekken en je kunt je vlot en spontaan uitdrukken. Ook kun je duidelijke en goed gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen schrijven met een goed doordachte zinsopbouw, een duidelijke samenhang en een goed gebruik van voegwoorden.

Als een student een C1-diploma heeft behaald, is hij/zij nog niet in staat om te tolken voor politie en justitie. Daarvoor is een gedegen aanvullende opleiding vereist.
Iedere verdachte heeft recht op een tolk en iedere verdachte moet erop kunnen vertrouwen dat de tolk die ingezet wordt een hoogopgeleide (vaak universitair geschoolde) professional is die een goede vertaling kan geven van alles wat er gezegd wordt. Dat dat laatste van cruciaal belang is, hoef ik u niet te vertellen. Incorrecte vertalingen kunnen tot vormfouten, onjuiste proces-verbalen en tot onjuiste vonnissen leiden.

Helaas wordt aan het niveau van de tolk getornd. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat tolken alleen nog via commerciële bemiddelaars opgeroepen worden. Ook wil hij het register openstellen voor tolken op B2-niveau. Toen ik dit mijn B2-studenten vertelde, schoten ze spontaan in de lach. “Oh ja, ik kom wel naar de rechtbank hoor en dan vraag ik tijdens de zitting even een time-out om iets te kunnen googelen”. Als ik ze dan ook vertel dat onze beroepsgroep sinds 1981 geen salarisverhoging heeft gehad, kunnen ze dat niet geloven. Ikzelf eigenlijk ook niet, maar toch is het waar. U begrijpt waarom een deel van mijn collega’s niet meer voor politie en justitie werkt.
"Doet minister Grapperhaus dan niet zijn best om de nog ingeschreven C1/C2-tolken te behouden door betere financiële voorwaarden te creëren", hoor ik u vragen? Hij garandeert ons een minimumtarief. Laat dat minimumtarief nu net zo hoog zijn als het uurtarief dat al sinds 1981 vaststaat. En laat binnen de nieuwe regeling - via de bemiddelingsbureaus - er per minuut uitbetaald worden en niet meer per half uur zoals nu gebruikelijk is. Dat houdt in dat je één minuut betaald krijgt als de verdachte niet komt opdagen. Dit laatste gebeurt nogal eens. Eén minuut ... ! Welke zichzelf respecterende, hoog opgeleide tolk reist van huis naar de rechtbank en viceversa voor € 0,73 cent bruto? En dan heb ik het nog niet eens over de verplichte (dure) bijscholing en studiepunten die ik moet halen om mijn beëdiging te kunnen blijven behouden. Van ons tolken wordt kwaliteit, integriteit en inzet gevraagd, en terecht. Maar wat krijgen we ervoor terug?

Minister Grapperhaus is op de hoogte van de onvrede die heerst onder registertolken (en -vertalers). Sinds december 2019 voeren we eensgezind actie, ondersteund door een aantal politici. De heer Van Nispen van de SP heeft zich enorm ingespannen om de minister van deze plannen te doen afzien. Plannen waarvan behalve de tolken en verdachten ook rechercheurs, advocaten, officieren en rechters de dupe zullen zijn. Er is nu al sprake van een enorme achterstand in het aantal te behandelen strafzaken. Deze achterstand zal alleen nog maar meer oplopen als lager gekwalificeerde tolken ingezet worden.

Als deze plannen doorgaan en ik niet meer werk als tolk voor politie en justitie, heb ik natuurlijk wel meer tijd om studenten op te leiden. Misschien bevinden zich onder hen aspirant-tolken ;-).

Deel
ItalRosa Hilversum - Taaltrainingen Italiaans, Vertalingen & Tolkopdrachten website maken